Zarząd UTW w Łomiankach zwołuje
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW UTW
w dniu 6 maja 2015 o godz. 18.00 w sali widowiskowej UTW

 W programie przewidujemy
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu z działalności UTW w 2014
- sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
- głosowanie nad przyjęciem budżetu za 2015 r 
- przedstawienie zamierzeń na rok 2015. 
- wolne wnioski

Blog Archive

Sponsor

Sponsor