W dniu 31 maja odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków UTW w Łomiankach (jak wcześniej podano w Biuletynie Informacyjnym nr 10). Pierwszy termin został ustalony na godz. 18.00, drugi tegoż dnia o godz. 20.00. Porządek zgromadzenia przewiduje :
- sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności UTW w 2015 r
- przyjęcie bilansu za rok 2015
- przedstawienie planów na bieżący rok działalności
- wolne wnioski członków.

Sponsor

Sponsor