Zapraszamy na  wykład:

1.03.2017r o godz. 18.00

 Beata Wolszczak

Regalia. Historia polskich insygniów koronacyjnych.

w Domu Kultury  ul. Wiejska 12 a ( wejście od ul. Gościńcowej) w Sali Widowiskowej.
Tematem wykładu jest symbolika, historia  i znaczenie insygniów koronacyjnych, oraz dzieje polskich regaliów.

Beata Wolszczak -  historyk i edukator muzealny.  Jest pracownikiem Muzeum Historii Polski, gdzie przygotowuje i koordynuje projekty edukacyjne, opracowuje i prowadzi lekcje muzealne. W Dziale Edukacyjnym Muzeum Historii Polski odpowiada za ofertę skierowaną do dorosłych.

Sponsor

Sponsor