Zarząd UTW zwołuje w dniu 28.05.2018 o godz 17.45 w sali widowiskowej CK Walne Zgromadzenie Członków UTW Łomianki. W porządku zgromadzenia jest m.in.
- przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2017,
- ustalenie zadań  na rok 2018


Blog Archive

Sponsor

Sponsor