WYJEDŹMY NA CHWILĘ Z ŁOMIANEK
Wycieczki styczeń - kwiecień 2019 r.

19. 01 (sobota) Święto Jordanu w Drohiczynie – 94 zł
Będzie to przejazd do Drohiczyna.
Święto Jordanu nazywane także Chrztem Pańskim jest jednym
z dwunastu wielkich Świąt w Kościele prawosławnym.
Wprowadzone w V wieku na Wschodzie przetrwało do dzisiaj.
Święcenie wody odbywa się 19 stycznia według kalendarza
gregoriańskiego. W dzień święta sprawowana jest Wieczernia i
liturgia święta, po niej następuje uroczysta procesja nad brzeg
rzeki, która jest symbolicznym Jordanem. Na koniec następuje
Wielikaja Agiasma, czyli Wielkie Poświęcenie Wody. Dokonuje
się go poprzez trzykrotne zanurzenie krzyża w rzece (w innych
miejscowościach w jeziorze lub morzu). Kiedy woda jest
zamarznięta, w krze wycina się przerębel w kształcie krzyża.
Poświęconą wodę uczestnicy liturgii zabierają do swoich
domów, wierząc w jej właściwości uzdrawiające. W
Drohiczynie, który jest związany z prawosławiem od zawsze, to
święto ma wymiar absolutnie mistyczny.
Po uroczystościach religijnych odbywających się w cerkwi
św. Mikołaja Cudotwórcy i nad pobliskim Bugiem,
proponujemy krótki spacer po historycznej stolicy Podlasia.
Wyjazd w drogę powrotną, przyjazd w godzinach wieczornych.

26.01(sobota) Warszawa nocą– 82 zł
Będziemy w Pałacu Kultury i Nauki, na XXX piętrze, skąd
obejrzymy miasto nocą, potem przejedziemy autokarem
ulicami i mostami w świątecznej iluminacji – okolice Starego
Miasta, Pragi, Łazienek do Wilanowa, gdzie przejdziemy
Królewskim Ogrodem Światła i zobaczymy mapping na
fasadzie pałacu.


09. 02 (sobota) Mazurski kulig w Puszczy Piskiej– 107 zł
8.00 wyjazd z Warszawy (Plac Bankowy)
ok. 12.00 przyjazd do gospodarstwa w Gałkowie
• Kulig na saniach na terenie malowniczej Puszczy Piskiej
• "Ognisko" z kiełbaskami w "kuźni", zabawa przy
muzyce
• Rozgrzewający poczęstunek regionalny
Planowany powrót do Warszawy około godziny 19.30

17. 02 (niedziela) Co nowego w Warszawie –Południe – 60 zł
W programie wycieczki najnowsze realizacje powstałe
w Warszawie w roku 2016.
Podczas wycieczki będziemy oglądać zarówno inwestycje
publiczne, jak i komercyjne. Zobaczymy najciekawsze
realizacje użytkowe jak również najnowsze obiekty sztuki (w
tym m.in. murale, rzeźby itp.).
Szczegółowy program wycieczki, tradycyjnie od bllisko 20 lat,
jest dla naszych uczestników niespodzianką, którą poznają
dopiero podczas wycieczki. Zwiedzanie najnowszej Warszawy
jest trochę wyprawą w nieznane.
Podczas wycieczki zwiedzać będziemy dzielnice południowe:
od Śródmieścia po Pragę-Południe, Mokotów i Ochotę, może
dojedziemy na Ursynów, do Włoch, a może do Wawra... O tym
przekonacie się na wycieczce.
ok. godz. 15.00 planowane zakończenie wycieczki (plac
Bankowy w Warszawie)

16. 02 (sobota) Stare grody nadwiślańskie – 90 zł
Będziemy w PŁOŃSKU, gdzie zwiedzimy gotycki kościół św.
Michała Archanioła, zobaczymy tablicę upamiętniającą Dawida
Ben Guriona – pierwszego premiera współczesnego Izraela,
Dworek Sienkiewiczówka w POŚWIĘTNEM, WYSZOGRÓD
– Muzeum Wisły oraz SOCHACZEW- Muzeum Ziemi
Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą

23. 02-(sobota) Lublin – 114 zł
Zwiedzimy LUBLIN : m.in. Wzgórze Zamkowe z Zamkiem
Lubelskim, Rynek, Archikatedrę, Bramę Krakowską.
Fakultatywnie : Kaplicę Zamkową z unikalnymi freskami
rusko-bizantyjskimi

02. 03 (sobota) Ciekawostki Ziemi Sandomierskiej– 116 zł
Odwiedzimy TARŁÓW i kościół Trójcy Świętej z mauzoleum
Oleśnickich (tzw. Kaplicą Śmierci), ŚMIŁÓW z barokowym
dworem Wiercińskich z XVIII w., STARY GARBÓW z Izbą
Pamięci Zawiszy Czarnego i OŻARÓW – kościół św.
Stanisława i Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej Królowej
Rodzin

02. 03(sobota) Kaziuki w Białymstoku – 94 zł
Przejazd do SUPRAŚLA „… pięć wieków temu mnichom
to miejsce wskazał puszczony na wody Supraśli krzyż – tutaj
założyli Monastyr…” Najważniejszym zabytkiem miasta jest
kompleks Prawosławnego Męskiego Monasteru pw
Zwiastowania NMP wraz ze zrekonstruowaną cerkwią obronną
w stylu gotycko-bizantyjskim. W dawnym pałacu
Archimandrytów zwiedzimy Muzeum Ikon z kolekcją XVIII i
XIX - wiecznych ikon, przedmiotów sakralnych i unikalnych
fresków. Następnie udamy się do Białegostoku.
Najcenniejszym zabytkiem miasta jest zespół pałacowo –
parkowy Branickich zwany „Wersalem Podlasia”. Tę jedną z
najlepiej zachowanych rezydencji magnackich epoki saskiej
otacza wspaniały park zachęcający do spacerów. Zobaczymy
unikatowy zespół Bazyliki Archikatedralnej Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny, który tworzą dwa połączone ze sobą
budynki kościelne - stary z XVII wieku oraz nowy z XX wieku.
Zatrzymamy się na rynku z późnobarokowym ratuszem z wieżą
zegarową. Możliwość udziału w festynie regionalnym
"Kaziuki". Wyjazd w drogę powrotną, przyjazd w godzinach
wieczornych.

05.03 (wtorek) Kusy Wtorek w Jedlińsku – 109 zł
Przejazd do JEDLIŃSKA. W tradycji miejscowości głęboko
zakorzenione jest widowisko zwane „ścięcie śmierci”, które jest
jedynym tego rodzaju obrzędem ludowym w Polsce,
odbywającym się corocznie w ostatni wtorek karnawału tzw.
„kusaki”. Obrzęd ten w XIX wieku, bardzo rozbudowany, miał
nieco odmienny przebieg niż reaktywowany obecnie. W
zapustny wtorek ludność Jedlińska poruszona wiadomością
przyniesioną przez Kantego, odźwiernego w kościele, iż śmierć
upiwszy się w kusaki zgubiła kosę w Tocznem i śpi pod
Spaloną Groblą, wyrusza prowadzona przez Kantego na
podmiejskie łąki. Jak dalej potoczą się losy śmierci będziemy
mieli okazję przekonać się uczestnicząc w tym święcie.

10.03 (niedziela) Co nowego w Warszawie-Północ– 60 zł
Przejedziemy północnymi dzielnicami stolicy i obejrzymy, co
nowego tam powstało w ubiegłym roku
16.03
(sobota)
Płock i szlak
osadnictwa
nadwiślanego
– 108 zł
Pojedziemy do PŁOCKA, gdzie odwiedzimy Muzeum
Mazowieckie z obszerną ekspozycją sztuki secesji, Bazylikę
Katedralną pw. Wniebowzięcia NMP, zabytkową zabudowę
rynku, następnie będziemy w WIĄCZEMINIE POLSKIM- w
Skansenie Osadnictwa Nadwiślańskiego, a w PRZEJMIE k.
IŁOWA odwiedzimy gospodarstwo agroturystyczne, gdzie
będzie degustacja i możliwość zakupu „powideł olenderskich”

16.03 (sobota) Pałace i dwory ziemi żuromińskiej – 79 zł
Zwiedzimy : Miączyn Mały
• Dwór skomponowany został w duchu neorenesansu.
Szreńsk
• Ruiny rycerskiego zamku wśród mokradeł. Zachowały
się pozostałości murów przyziemia.
Kliczewo Małe
• Dwór murowany i otynkowany,
Chojnowo
• Dwór murowany z cegły i otynkowany, posadowiony na
planie prostokąta,
Zielona
• Pałac murowany. Elewacja frontowa 9 osiowa z dwoma
2 osiowymi ryzalitami skrajnymi oraz jednym 3
osiowym ryzalitem pozornym umieszczonym centralnie.
Dworek nad Wkrą
• Modrzewiowy dworek nad Wkrą
• Chamsk
• Dwór został wybudowany w II połowie XIX wieku dla
rodziny Chamskich
Bieżuń
• zwiedzanie Muzeum Małego Miasta, znajdujące się w
zabytkowy, drewnianym budynku dawnego szpitala z
przełomu XVIII i XIX w,
• Murowany dwór na planie prostokąta, parterowy z
poddaszem przekrytym dachem naczółkowym.
Sławęcin
• Dwór został wybudowany w ostatniej ćwierci XIX
wieku. W roku 1965 został niefortunnie rozbudowany,
poprzez dodanie do korpusu głównego z prawej strony
parterowej przebudówki z przeznaczeniem na
pomieszczenia szkolne.

23. 03(sobota) Tomaszów Mazowiecki – 119 zł
Przejazd do INOWŁÓDZA. Miejscowość ta uchodzi za jedną z
najstarszych w Polsce. Obejrzymy kościół św. Idziego
ufundowany najprawdopodobniej przez Władysława Hermana.
Dziś kościół pełni funkcje sakralne i jest ulubionym miejscem
ślubów dla par z Polski i zagranicy. Z XIV wieku pochodzi
zamek Kazimierza Wielkiego. Następnie udamy się do SPAŁY.
Symbolem tej miejscowości jest posąg żubra, który trafił tu za
sprawą prezydenta Mościckiego. Drewniany kościółek z XX w.
zbudowany w stylu podhalańskim wzniesiony został jako
kaplica prezydencka na polecenie prezydenta
Wojciechowskiego. Kolejnym miejscem, które odwiedzimy
będzie TOMASZÓW MAZOWIECKI. Zwiedzimy Skansen
Rzeki Pilicy, którego zaczątkiem był zabytkowy młyn wodny.
W pobliżu skansenu znajduje się rezerwat przyrody
Niebieskie Źródła. Źródła to dwa wywierzyska, w których
pulsuje po kilkanaście mini gejzerów, a woda ma unikalną
barwę niespotykaną w Polsce.

30.03 (sobota) Turek -Śladami Mehoffera – 129 zł
Przejazd do miejscowości TUREK k/Konina. Prawdziwym
rarytasem dla miłośników twórczości Józefa Mehoffera jest
wnętrze kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa z witrażami,
polichromią i obrazami sztalugowymi. Sam artysta „przysiadł”
na ławeczce pobliżu kościoła i spogląda na swoje dzieło. W
XIX-wiecznym ratuszu ma swoją siedzibę Muzeum Miasta
Turku prezentujące tutejszą historię i tradycje oraz związki
Józefa Mehoffera z miastem. Pozostałością po tkackich
tradycjach miasta jest XIX – wieczne osiedle oraz kościół
ewangelicko-augsburski zbudowane dla rodzin tkaczy
przybyłych z różnych stron Europy

06.04 (sobota) Szlakiem Madonn Lubawskich – 108 zł
Zwiedzimy ZAWIDZ KOŚCIELNY i plener rzeźbiarski,
LUBOWIDZ – przejdziemy ścieżką ekologiczną, NOWE
MIASTO LUBAWSKIE z bazyliką pw. św. Tomasza Apostoła
– perełką gotyku, z cudowną figurą MB Łąkowskiej, dawny
kościół ewangelicki z 1912 r. i LUBAWĘ, gdzie zobaczymy
ruiny zamku biskupów chełmińskich, kościół św. Anny, oraz
drewniany kościółek filialny św. Barbary

12.04 -15 dni (od piątku do piątku  26.04) Kołobrzeg – 1590 zł
Pobyt łącznie ze Świętami Wielkanocnymi. Zakwaterowanie w
Centrum Rehabilitacyjno-Wczasowym Amber.


Zachęcam Państwa gorąco do zwiedzania naszego kraju.
Wszelkie informacje - Elżbieta Osman, tel. 606-12-13-91

Sponsor

Sponsor