Zapraszamy  na  wykład, który miał się odbyć 2 tygodnie temu, ale z powodu choroby wykładowcy został przełożony na:

5.04.2016r o godz. 18.00

 kustosz Karolina Krzywicka

Historia Imperium Osmańskiego i stosunków polsko-tureckich
w Domu Kultury  ul. Wiejska 12 a ( wejście od ul. Gościńcowej) w Sali Widowiskowej.


Wykład poświęcony historii Imperium Osmańskiego, z którym łączy Polskę wielowiekowa, wspólna i skomplikowana historia. W 2014 roku przypadła rocznica 600-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych polsko-tureckich, która była okazją do przypomnienia wspólnych dziejów i ważnych dla obu narodów wydarzeń historycznych jak rozbiory Polski, których nigdy nie uznało Imperium Osmańskie, czy narodziny Republiki Tureckiej, uznane w pierwszej kolejności przez Polskę i Szwajcarię.
Kustosz Karolina Krzywicka - historyk sztuki i menadżer kultury, adiunkt w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, sekretarz oddziału warszawskiego Polskiego Instytutu Badań nad Sztuką Świata. W 2014 roku była kuratorem wystaw upamiętniających rocznicę 600-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i Turcją, we współpracy z ambasadą Republiki Turcji i Instytutem im. Yunusa Emre w Warszawie. W ramach obchodów rocznicowych zorganizowała wraz z Polskim Instytutem Studiów nad Sztuką Świata dwie międzynarodowe konferencje poświęcone relacjom artystycznym polsko-tureckim w Bursie i Warszawie. Autorka publikacji poświęconych tkaninom wschodnim i ubiorom tureckim. Organizatorka Festiwalu Kultury Tureckiej w 2014 roku i Festiwalu Azji Centralnej, który odbył się w lutym 2016 roku w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie

Blog Archive

Sponsor

Sponsor