Zarząd UTW w Łomiankach zwołuje walne Zgromadzenie Członków UTW w dniu 31 maja 2017 o godz. 18.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury. W przypadku  niedostatecznej frekwencji ustala się drugi termin walnego zgromadzenia o godz. 18.30 31 maja 2017r.

Blog Archive

Sponsor

Sponsor