Zapraszamy na  wykład:

08.01.2018 o godz. 18.00

dr Magdalena Tarnowska

Czasy katedr – społeczeństwo, filozofia mistyka i ich odzwierciedlenie w architekturze katedry.


Domu Kultury  ul. Wiejska 12 a ( wejście od ul. Gościńcowej) w Sali Widowiskowej.

dr  Magdalena Tarnowska -  historyk sztuki, kustosz dyplomowany (od 2011), absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2012 jest adiunktem i od 2016 zastępcą dyrektora w Instytucie Historii Sztuki WNHiS Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Przedmiotem prowadzonych przez nią badań naukowych jest kultura i sztuka Żydów połowy XIX i XX wieku w kontekście sztuki polskiej i europejskiej, w tym sztuka Holocaustu, sztuka lat 1945-1950,  również podróże artystyczne do Palestyny, związki pomiędzy kulturą żydowską i chrześcijańską oraz zagadnienia związane z badaniami proweniencji dzieł sztuki. Jest członkinią Polskiego Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich.
Wyniki badań prezentuje podczas konferencji krajowych i międzynarodowych, także w formie wystaw, katalogów i artykułów


Sponsor

Sponsor