Zapraszamy  na  wykład:

12.02.2018 o godz. 18.00

dr Justyna Turek 
                                                     
System kastowy w Indiach – tradycyjny podział a współczesny obraz społeczeństwa


Domu Kultury  ul. Wiejska 12 a ( wejście od ul. Gościńcowej) w Sali Widowiskowej.


dr Justyna Turek – jest doktorem nauk społecznych dyscypliny nauk o polityce. Praca naukowa i prowadzenie zajęć dydaktycznych to jej pasja, którą rozwija dzięki współpracy z Uniwersytetem im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie od pięciu lat prowadzi zajęcia poświęcone Unii Europejskiej oraz Akademii im Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Oprócz tego współpracuje z Instytutem Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk prowadząc  zajęcia na studiach podyplomowych o bogatej tematyce współczesnych Indii. Specjalizując się w dwóch obszarach badawczych podjęła współpracę z Uniwersytetami Trzeciego Wieku w Warszawie.

Blog Archive

Sponsor

Sponsor