Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łomiankach zaprasza na  wykład:

05.12.2012 r. o godz. 18.00
w Domu Kultury  ul. Wiejska 12a ( wejście od ul. Gościńcowej) w Sali Widowiskowej.

Kustosz Karolina Krzywicka – Architektura Islamu. Wykład połączony z prezentacją multimedialną

Pani Karolina Krzywicka jest historykiem sztuki ,menadżerem kultury oraz adiunktem w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Od wielu lat łączy swoje pasje i zainteresowania z pracą zawodową, w której zajmuje się  przede wszystkim sztuką dekoracyjną i rzemiosłem artystycznym krajów islamu, zwłaszcza Azji Centralnej i Bliskiego Wschodu.  Jest organizatorką wielu imprez popularyzujących kulturę i sztukę Azji. W tym roku była komisarzem  wystawy "Biżuteria etniczna Afganistanu ze zbiorów Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie".

Sponsor

Sponsor