PLAN WYKŁADÓW PLENARNYCH
W I SEMESTRZE
ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016


SALA WIDOWISKOWA DOMU KULTURY GODZ.18.00


6 PAŹDZIERNIKA

arch. Beata Artymowska

Apartament Stanisława Augusta jako przykład sztuki klasycyzmu
20 PAŹDZIERNIKA

arch. Beata Artymowska

Orle gniazdka - rezydencje Napoleona
 i jego rodziny
3 LISTOPADA

dr Grażyna Kuźmicka

Znaczenie profilaktyki w zespołach
bólowych kręgosłupa
17 LISTOPADA

dr Maria Kłoda

Czynniki ryzyka i profilaktyka
 w udarach mózgu.
1 GRUDNIA

Hanna Kalinowska

Jak przestać być szakalem a zostać żyrafą, czyli o tym, jak ze sobą rozmawiać nie krzywdząc się nawzajem.
15 GRUDNIASpotkanie świąteczne


12 STYCZNIA

Hanna Kalinowska

Gimnastyka mózgu – dlaczego warto ją stosować.

26 STYCZNIA

Wojciech Marchlewski

Olędrzy, Olendrzy, Mennonici - kto kiedy przybył, czym się zajmował i gdzie mieszkał. Najnowsze wyniki badań dotyczące osadnictwa "olęderskiego"
 w Dolinie Środkowej Wisły. 


Przerwa zimowa 1-12 luty


Nasi wykładowcy:


arch. Beata Artymowska - architekt (absolwentka Wydziału. Architektury Politechniki Warszawskiej), zajmuje się popularyzacją sztuki a szczególnie architektury. Co roku wygłasza szereg wykładów obejmujących różne zagadnienia i epoki. Od wielu lat współpracuje z Pracownią Działań Muzealnych w Zamku Królewskim w Warszawie.

Hanna Kalinowska – biolog, terapeuta kinezjologii edukacyjnej, integracji odruchów pierwotnych, mediator rodzinny, doradca rozwoju osobistego, wykładowca na Uniwersytetach Trzeciego Wieku, od wielu lat prowadzi terapię dla dzieci, konsultacje dla rodziców, warsztaty oraz treningi dla rodziców i nauczycieli. Autorka kilku artykułów na temat kinezjologii edukacyjnej, które ukazały się w gazecie Bogor i miesięczniku Czwarty Wymiar.

dr Maria Kłoda - specjalista rehabilitacji ruchowej. Starszy specjalista rehabilitacji w Klinice Neurologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie. Wykładowca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Zakładu Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego.

dr Grażyna Kuźmicka - Konsultant wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii dla obszaru mazowieckiego. Prezes Zarządu Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii oraz wiceprezes Polskiego Towarzystwa Specjalistów Fizjoterapii. Jest także kierownikiem Zakładu Rehabilitacji w Pediatrii i Neurologii Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i kierownikiem Zespołu Fizjoterapeutów Specjalistycznego Centrum Szpitala Bródnowskiego
Wojciech Marchlewski - etnograf, historyk, socjolog. Od 1994 roku pracuje jako ekspert w dziedzinie rozwoju lokalnego oraz regionalnego w Polsce i zagranicą. Głównym przedmiotem pracy eksperckiej jest analiza zasobów lokalnych – przyrodniczych i kulturowych i ich wykorzystanie dla rozwoju ekonomicznego i społecznego. Obecnie współpracuje z Zespołem Parków Krajobrazowych Doliny Dolnej Wisły i Towarzystwem Przyjaciół Dolnej Wisły w opracowaniu planu wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych dla rozwoju różnorakich form aktywności gospodarczej i ekonomicznej społeczności lokalnych. Zajmuje się badaniem historii mennonitów i olędrów w Polsce. Jest autorem wielu publikacji dotyczacych osadnictwa nadwiślańskiego, autor m.in. książki „Życie codzienne mennonitów od kuchni”, współpracuje z Muzeum Mennonitów w Stainbach w Manitoba w Kanadzie.


Blog Archive

Sponsor

Sponsor