Zapraszamy na  wykład:

21.10. 2019  o  godz. 18.00


Domu Kultury ul.Wiejska 12a (wejście od ul. Gościńcowej)
        w Sali Widowiskowej. 

kustosz Daniel Artymowski

Baśń o Świętej Rusi. Legendarne początki RosjiPoczątki państw i narodów otaczają barwne legendy. Nie inaczej  jest w przypadku Rosji,

która  bierze początek z Rusi. Każdy jest jednak ciekawy  - ile jest prawdy w legendzie?

 Interesujące jest więc skonfrontować podania o Słowianach i ujarzmiających ich 

walecznych Waregach z badaniami historyków i archeologów. Wtedy możemy zobaczyć 

 czy dawne podania nie kryją jednak jądra prawdy…


kustosz Daniel Artymowski - kustosz Daniel Artymowski - absolwent 

Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1981 r. pracuje w Dziale Oświatowym w Zamku 

Królewskim, gdzie założył prekursorską placówkę oświatową Pracownię Działań

Muzealnych, której jest kierownikiem. Uprawia malarstwo, rysunek i grafikę artystyczną. 

Jak sam mówi – jego ulubione zajęcie to wykłady dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego; pracował w dziale 

oświatowym i wystaw Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie (1977-

1981); pracownik Zamku Królewskiego w Warszawie (od 1981); jako jeden z pierwszych 

muzealników w Polsce zajmował się udostępnianiem zbiorów zamkowych osobom 

niepełnosprawnym; w 1995 założył Pracownię Działań Muzealnych, którą kieruje do dziś

 prowadzi warsztaty, wykłady, kursy dla wszystkich grup wiekowych, głównie młodzieży i 

dorosłych. Autor wielu tłumaczeń z języka angielskiego i na angielski. 

Blog Archive

Sponsor

Sponsor