Skład Zarządu:

Prezes - Elżbieta Juźwiak
Wiceprezes - Anna Bernatowicz- Sobiech
Sekretarz - Maria Zamoyska
Skarbnik - Teresa Walkowska
Członkowie  Zarządu : Elżbieta Holli
                                   Ewa Krajewska
                                   Krystyna Szczęsna

Blog Archive

Sponsor

Sponsor