W dniu 15 maja 2013 r.  w sali widowiskowej Domu  Kultury  odbędzie się walne zgromadzenie stowarzyszenia UTW w Łomiankach. Pierwszy termin zgromadzenia godz. 17.45, drugi godz. 19.30.
Głowne punkty programu to:
- przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności UTW za rok 2012 r
- przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej dotyczącego dizałalności w roku 2012 r.
- podjęcie uchwały odnośnie akceptacji sprawozdań dotyczących dziłalności za rok 2012.
- wybór nowego zarządu UTW
Zachęcamy wszystkich członków do udziału w Zgromadzeniu.

Sponsor

Sponsor