Zapraszamy na wykład

04.12.2013 r. o godz. 18.00 

w Domu Kultury  ul. Wiejska 12a ( wejście od ul. Gościńcowej) w Sali Widowiskowej.


Andrzej Kawecki

Wiek wynalazków optycznych i kinematografu

Wykład połączony z prezentacją multimedialną

Andrzej Kawecki - absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Historyk, znawca i wielbiciel kina. Organizator imprez filmowych. W latach 1998-2008  pracował w Dziale Zbiorów Filmowych i Wydawnictw Filmoteki Narodowej. Jeden z merytorycznych projektantów komputerowej bazy danych o zbiorach Filmoteki Narodowej. Jeden z pomysłodawców i organizatorów festiwalu Święto Niemego Kina (6 edycji w latach 2003-2008). Członek Rady Naukowej projektu Filmoteka Szkolna przy PISF. W latach 2008-20012 członek Rady Naukowej Muzeum Kinematografii w Łodzi. W latach 2009-20012 wiceprezes fundacji "Nasza Filmoteka". Autor artykułów popularyzujących kino (m. in. miesięczniki Film, Trendy, Heritage). Uczestnik wielu krajowych i zagranicznych konferencji poświęconych kinematografii.

Blog Archive

Sponsor

Sponsor