Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łomiankach             rozpoczyna kolejny semestr.

Zapraszamy na  wykład  05.03.2014 r. o godz. 18.00      w Domu Kultury  ul. Wiejska 12a ( wejście od ul. Gościńcowej) w Sali Widowiskowej.
 Barbara Sieradzka
Ukraina – możliwe scenariusze rozwoju sytuacji

Jaką droga pójdzie Ukraina – dziś trudno jest na to pytanie znaleźć pewną odpowiedź. 
Deklaracje p.o prezydenta Ukrainy Ołeksandra Turczynowa są wyważone: Ukraina powraca na
 drogę integrowania się z Unią Europejską, ale jednocześnie deklaruje chęć utrzymywania 
dobrosąsiedzkich stosunków z Rosją. Spróbujemy odpowiedzieć na kilka zasadniczych pytań.
 M.in. Jakie jest tło konfliktu, który kosztował tyle krwawych ofiar? Jak wygląda sytuacja 
gospodarcza Ukrainy? Jakie czynniki będą decydowały o losach tego kraju? Jakie
 niebezpieczeństwa i z czyjej strony grożą Ukrainie? Przyjrzymy się też jej  sytuacji geopolitycznej.
 Polska chciałaby mieć sąsiada – demokratyczne, prozachodnie państwo ukraińskie,
 ale Ukraina ma też drugiego sąsiada – Rosję, która ma plany budowy Unii Euroazjatyckiej, 
mającej być przeciwwagą dla Unii Europejskiej.
 Dosyć to skomplikowana układanka.

Zapraszamy na wykład. Wstęp wolny.
AS

Blog Archive

Sponsor

Sponsor