W dniu 24 i 24 marca zajęcia UTW odbywające się w Domu Kultury są odwołane z przyczyn od nas niezależnych.

Sponsor

Sponsor