Zarząd UTW w Łomiankach  zwołuje Walne Zgromadzenie Członków UTW w dniu 21 maja 2014 o godz. 17.30 (I termin) w sali widowiskowej Domu Kultury. Drugim terminem zgromadzenia jest godzina 18.00.
Zgromadzenie jest zwoływane w celu zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności UTW za rok 2013. Zachęcamy do wzięcia udziału.

Blog Archive

Sponsor

Sponsor