Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łomiankach
zaprasza na  wykład
14.01.2015 r. o godz. 18.00
w Domu Kultury  ul. Wiejska 12 a ( wejście od ul. Gościńcowej) w Sali Widowiskowej.

dr Magdalena Tarnowska
Kobieta i mężczyzna w Judaizmie    - obyczaje dnia codziennego, miłość i rodzina, obowiązki religijne, edukacja.

Pani Magdalena Tarnowska jest dyplomowanym kustoszem , od 2012 roku  pracownikiem naukowo – dydaktycznym w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.W latach 1993 – 2008 była pracownikiem merytorycznym oraz kierowała Działem Wystaw w Żydowskim Instytucie Historycznym.

Blog Archive

Sponsor

Sponsor