Dzisiaj tj. 16.11 został reaktywowany klub Brydżowy UTW i odbyło się pierwsze spotkanie już przy grze. Zapraszamy brydżystów w piątki o godz. 10.00 do sali wystawowej Domu Kultury (wejście od ul. Szczęśliwej) także niebędących czlonkami UTW.

Blog Archive

Sponsor

Sponsor