W czwartek 25 października odbyło się zebranie Zarządu UTW poświęcone bieżącym sprawom.Omówiłyśmy program najbliższych spotkań, kwestię  weryfikacji członków UTW,  konsekwencje wynikającej  ze Statutu UTW  kadencyjności /wybory/  no i konwencji w jakiej chcemy utrzymać nasze wykłady: jesteśmy otwarte na prezentację poglądów , nie możemy unikać trudnych tematów, będziemy je  podejmować, ale unikając emocji ..

Blog Archive

Sponsor

Sponsor