07.11.2012 r. o godz. 18.00
w Domu Kultury  ul. Wiejska 12a ( wejście od ul. Gościńcowej) w Sali Widowiskowej.

Dr Krzysztof Kozłowski  –  Rządy prawa a współczesne rynki finansowe. Nie wszystko złoto co się świeci – casus Amber Gold.

Dr Krzysztof Kozłowski – jest doktorem nauk o polityce, adiunktem w Katedrze Studiów Politycznych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH w Warszawie. Zajmuje się polityką Chińskiej Republiki Ludowej  i poradzieckiej Azji Centralnej, problematyką zmiany politycznej oraz ekonomiczną analizą przestępczości.

Blog Archive

Sponsor

Sponsor