Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łomiankach
zaprasza na  wykład:
12.11.2012 r. o godz. 18.00
 Wyjątkowo w ICDS  ul. Staszica 2  sala szkoleniowa za portiernią (z uwagi na zajętą salę w Domu Kultury)

dr hab. Mikołaj Cześnik
 Elektoraty polskich partii politycznych w kryzysie ekonomicznym


Czy kryzys ekonomiczny wpłynął na polskich wyborców (elektoratów głównych partii politycznych i niegłosujących)? Czy zmieniali oni po nadejściu kryzysu swe opinie, przekonania, preferencje? Jeśli tak, to jak i w którym kierunku?
Podczas najbliższego wykładu dr hab. Mikołaj Cześnik na te pytania będzie starał się odpowiedzieć.
Dr hab. Mikołaj Cześnik jest socjologiem i politologiem. Profesorem Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się badaniami wyborczymi. Autor wielu prac naukowych i artykułów opublikowanych na łamach czołowych czasopism polskich indeksowanych w międzynarodowych bazach( „Studia Socjologiczne”, „Studia Polityczne”, „Polish Sociological Review”.
Zachęcamy do posłuchania naszego gościa, tym bardziej, że uprawia ambitną politologię opartą na empirii.


Sponsor

Sponsor