Zapraszamy na  wykład:

11.03. 2019  o  godz. 18.00


Domu Kultury  ul. Wiejska 12 a ( wejście od ul. Gościńcowej)
        w Sali Widowiskowej. 


dr Michał Boni

Fake news” – rola fałszywych informacji w środkach masowego przekazu
Fake news” to inaczej fałszywe informacje rozprzestrzeniane w m.in. za pośrednictwem mediów społecznościowych, portali informacyjnych czy innych, tradycyjnych środków przekazu. Głównym celem takiego działania jest świadome wprowadzenie odbiorcy w błąd, zmiany pojmowania przez niego rzeczywistości i utrwalenia w nim fałszywej wiedzy na dany temat.
Fake news” stały się zjawiskiem wielowymiarowym ale przede wszystkim jest to fenomen internetowy. Główną istotą rozprzestrzeniającej się dezinformacji w internecie jest szybkość jej przekazywania. Rozwój dzisiejszej technologii działa na jej korzyść  – daje szereg narzędzi i nowych możliwości, by ‘fake news’ dotarły do jak największej liczby osób, w jak najkrótszym czasie i w jak najbardziej przekonującej formie.
Fałszywe informacje to globalne zagrożenie nie tylko dla jednostek, społeczeństw, ale dla całych systemów. Paradoksalnie, Internet – najbardziej demokratyczny wynalazek w historii od czasów Gutenberga – staje się na naszych oczach niszczycielską siłą dla demokracji. Zjawisko osłabia fundamenty demokratyczne, a wspiera populizm i polaryzację. Zajmujący się na co dzień tematyką „fake newsów” dr Michał Boni, Poseł do Parlamentu Europejskiego odpowie na pytania: czy da się wygrać wojnę z dezinformacją? Jeśli tak, to w jaki sposób? Eurodeputowany przedstawi formy walki z zagrożeniem, wymieniając również proponowane przez instytucje unijne rozwiązania.
dr Michał Boni – absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, były wykładowca w Katedrze Kultury Polskiej UW. Poseł na Sejm I kadencji, Minister Pracy i Polityki Socjalnej (1991) odraz sekretarz stanu (1991-1993). Pomysłodawca i szef zespołu do spraw programowania prac rządu, a od 2009 roku Komitetu Stałego Rady Ministrów. Twórca koncepcji i pierwszy zwierzchnik Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Obecnie deputowany do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji. Prywatnie, miłośnik prozy Hrabala i muzyki poważnej.

Blog Archive

Sponsor

Sponsor