Zapraszamy na  wykład:

18.03. 2019  o  godz. 18.00


Domu Kultury  ul. Wiejska 12 a ( wejście od ul. Gościńcowej)
        w Sali Widowiskowej. 


prof. dr hab. n med. Janusz Kocik


Profilaktyka nowotworów w wieku dojrzałym – znaleźć właściwą równowagę


prof. dr hab. n med. Janusz Kocik absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych (I stopień w 1996 i II stopień w 2000), onkologii klinicznej (2005) oraz epidemiologii (2013). W 2011 ukończył studia podyplomowe z dziedziny zdrowia publicznego w zakresie wyłaniających się chorób zakaźnych w University of Florida.
Od 1993 do 2016 pracował w Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego, w tym w latach 2007-2016 jako dyrektor tej instytucji. W latach 2007-2009 zatrudniony w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Od 2016 związany ze Szkołą Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, w której jest kierownikiem Zakładu Gerontoonkologii.
Wieloletni członek grup roboczych NATO ds. Ochrony Zdrowia Wojsk, ds. Wojskowej Medycyny Profilaktycznej i bio-medycznego komitetu doradczego NATO ( BioMedAC ). W doświadczeniu dydaktycznym organizator i wykładowca wielu kursów i szkoleń dla słuchaczy krajowych, europejskich oraz krajów Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej, w zakresie chorób zakaźnych wyłaniających się i celowo powodowanych, szczepień, zagrożeń zdrowotnych związanych z masową migracją, zarządzania kryzysowego w zdarzeniach masowych – epidemiach, katastrofach i atakach chemicznych i bioterrorystycznych, epidemiologii i onkologii, w tym szczególnie onkologii geriatrycznej. Wieloletni współpracownik Głównego Inspektora Sanitarnego w obszarze ochrony przed bioterroryzmem i innymi wyłaniającymi się zagrożeniami dla zdrowia publicznego. Autor lub współautor ponad 50 publikacji oraz monografii i podręczników z zakresu epidemiologii, w tym zwłaszcza epidemiologii chorób zakaźnych oraz bioterroryzmu.

Blog Archive

Sponsor

Sponsor