Zapraszamy na wykład
20.11.2013 r. o godz. 18.00 
w Domu Kultury  ul. Wiejska 12a ( wejście od ul. Gościńcowej) w Sali Widowiskowej.

Dr Ewa Korpysz

Michał Anioł – geniusz i jego dzieła


Dr Ewa Korpysz jest historykiem sztuki, pracownikiem naukowym i wykładowcą na Uniwersytecie  Warszawskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Szkole Wyższej Przymierza Rodzin i Warszawskiej Szkole Filmowej. Z zamiłowania popularyzatorka wiedzy o sztuce, od 20 lat przybliża jej tajniki seniorom amatorom, zrzeszonym w Warszawskim Stowarzyszeniu Plastyków. Współpracuje także z Festiwalem Nauki Polskiej. Interesuje się sztuką dawną, wiele uwagi poświęca naszemu dziedzictwu na Kresach. Jej pasją są jednak Włochy. Odbyła wiele podróży naukowych po Europie.

Jest autorką artykułów naukowych i popularnonaukowych m. in. w „Spotkaniach z Zabytkami”, „Biuletynie Historii Sztuki” i „Przeglądzie Wschodnim”.
Wykład będzie połączony z prezentacją multimedialną
 

Blog Archive

Sponsor

Sponsor